Regels/Voorwaarden
 • Spammen en flooden is niet toegestaan
 • De enigste manier waarmee je reclame mag maken voor site's of producten is via het 'Betaald bezoeken' systeem
 • Bij elke vorm van bedreiging zal de desbetreffende persoon verwijderd worden en/of een ban krijgen
 • Het gebruik van proxy/ip switchers is verboden
 • Het is niet toegestaan meerdere accounts te hebben
 • Bij een overtreding beslissen de Admins wat er gebeurt
 • Aansprakelijkheid
 • Q-Star aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie
 • Q-Star aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de site
 • Q-Star aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vergeten van uw pincode of het uitvallen van uw telefoon tijdens of na het bellen
 • Q-Star kan niet aansprakelijk gesteld worden voor omzetdaling en/of andere onkosten welke geleden zijn geworden door het periodieke onderhoud, technische storingen en/of overmacht op welke wijze dan ook
 • Copyright
 • copyright Q-Star
 • Niets van deze site mag zonder toestemming van de eigenaar worden gekopieerd of worden gebruikt voor andere doeleinde
 • Uitbetaling
 • Geldbedragen worden binnen 45 werkdagen uitbetaald
 • Prijzen worden binnen 10 werkdagen uitbetaald